Waterstanden

Zien bezitters van een boot met een ligplaats achter de sluizen zich geconfronteerd met veelvuldige (soms zelfs wekenlange) stremmingen … met een ligplaats aan het IJmeer, dus buiten de sluizen heb je te maken met andere “uitdagingen”. Niveauverschillen van het IJsselmeer waarop Rijkswaterstaat, als beheerder van het IJmeer, toezicht houdt.

Dat die verschillen ook extreem kunnen zijn, weten we sinds de storm van half februari 2022. Dat dat schade kan toebrengen aan zowel boten als steigers, is zich een aantal bootbezitters – met een ligplaats aan het IJmeer – pijnlijk bewust geworden.