Vergadering Stadsdeelcommissie 08-06-2021

Tijdens de stadsdeelcommissie vergadering van 11-05 zegde Rick Vermin (zie beelden terug op 1:33 min) toe om de inbreng van de insprekers en stadsdeelcommissie te zullen bespreken met wethouder Egbert de Vries. Dit met de woorden: “Gelet op het late tijdstip zal dat vanavond niet gebeuren, maar morgen… ik hoop dat u mij dat vergeeft.” Tijdens een stadsdeelgebiedsvergadering van 25 mei liet gebiedsmanager Arjan Spit weten dat dat overleg  tussen Vermin en de wethouder nog niet had plaatsgevonden. Spit veronderstelde dat de handhavingsacties gewoon doorgaan totdat n.a.v. het overleg tussen Vermin en de wethouder andere beleidslijnen worden uitgezet.

Tijdens de Stadsdeelcommissie vergadering in pleno van 8 juni staat het onderwerp opnieuw geagendeerd en dienen  Frans van Vliet (VVD) en Bas van Vliet van Méérbelangen opnieuw een ongevraagd advies in. Klik hier door naar het advies.