Stadsdeelcommissievergadering 11-05-2021

Op de site van de Gemeente Amsterdam is te lezen dat bij agendapunt 10 het onderwerp Handhaving havengeld binnen/buitenwater staat geagendeerd en dat de actuele teller van het aantal insprekers bij dat agendapunt op 25 staat. De 25 IJburgers wordt in maximaal 2 minuten de gelegenheid geboden om hun verhaal te houden over de gang van zaken.

Een eerder geplaatste tekst van Robert Borghuis maakt duidelijk welke sentimenten er leven. Naast onbegrip en boosheid bestaan grote twijfels over de rechtmatigheid van het beleid. Veel betrokkenen spreken hun afschuw uit over de intimiderende en vooral beledigende wijze van handhaven.

De commissievergadering is live te volgen. Informatie via deze link. Een aantal Platform deelnemers die inspreken heeft hun teksten al via het Platform gedeeld.