Sprekers tijdens de stadsdeelcommissievergadering

In zijn bericht van 30-04-2021 laat Frans van Vliet weten tijdens de stadsdeelcommissievergadering van 11 mei het Dagelijks Bestuur te vragen:

  • per direct stoppen van alle handhavingsactiviteiten
  • excuses aan de getroffen verschrikte goedwillende bewoners
  • uitvoeren van het unaniem aangenomen advies van 5-11-2019

.. en wijst op het belang van inspreken en het aan de orde stellen van specifieke onderwerpen. Klik hier voor een (voorlopig) overzicht van sprekers. Hier een link naar de agenda voor de Stadsdeelcommissie vergadering. Als je op insprekerslijst klikt krijg je de meest recente lijst te zien. Hij wordt nog bijgewerkt. Voor zover beschikbaar hieronder een overzicht van de onderwerpen die door deelnemers van dit Platform aan de orde worden gesteld.