Op zoek naar respect en redelijkheid

Helaas staat de reactietermijn van 4 (!) maanden op een bezwaarschrift niet op zichzelf. Want of het nu gaat om een reactie op 

… als het respect voor iemand met een vraag moet worden afgeleid uit de snelheid waarmee de IJburger met een bootje wordt voorzien van een reactie, dan is het met dat respect droevig gesteld. Dreigende teksten op de stickers waarin wordt gewezen op plichten (zonder enige informatie vooraf) zorgen voor verwijdering i.p.v. verbinding:

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouder van Amsterdam. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, op de ten uitvoer legging van de bestuursdwang. (zie afbeelding)

Iemand die op 28 april 2021 zijn klachten uit over de stremmingen van sluizen op IJburg krijgt op 27 augustus(!) een reactie van Waternet (zie document) waarin na een paar “verrassende” verklaringen, zicht op verbeteringen en oplossingen in het vooruitzicht wordt gesteld. Het is september en er is nog niets veranderd.

Redelijkheid:
Iemand is van de veronderstelling uitgegaan dat hij verplicht was een rood vignet aan te brengen en brengt dit vignet op zijn boot aan. Toch neemt hij nog een keer contact op en de gemeente. Die laat hem weten dat op basis van de door hem verstrekte gegevens hij een abonnement/wit vignet kan aanvragen: Met dit vignet kunt u afmeren in Amsterdam buiten de vereniging tussen 06:00 uur en 23:00 uur. Als u niet afmeert in Amsterdam buiten de vereniging heeft u geen vignet nodig.

In reactie wijst hij op de onduidelijkheid en gebrekkige communicatie en verzoekt de gemeente in redelijkheid het teveel betaalde bedrag te restitueren. In reactie laat de gemeente hem weten dat zijn opmerking over de verwarring die ontstaan is door de communicatie zal worden meegenomen in de communicatie voor 2022 maar dat helaas  geen restitutie wordt verleent volgens de verordening pleziervaart.