Memo aan stadsdeelcommissie Oost

11-05-2021 Geactualiseerd:
Het dagelijks bestuur laat de stadsdeelcommissie weten: ik blijk u helaas verkeerd geïnformeerd te hebben in de memo van vanochtend. In tegenstelling tot hetgeen dat in de memo stond is er geen sprake geweest van een aparte communicatiestrategie voor IJburg maar is conform stedelijk beleid gebruik gemaakt van de normale communicatiekanalen over de betaling van Binnenhavengeld. Er is nu een aangepaste memo geplaatst op NotuBiz, https://oost.notubiz.nl/document/10112753/2/Memo%20van%20portefeuillehouder%20van%2010%20mei%202021. .. aldus de tekst. Een link naar die 2e versie tref je ook hier.

Tekst versie 2 luidt nu:
Communicatie Vooruitlopend op de handhavingsactie is over het verschuldigde binnenhavengeld gecommuniceerd middels de Amsterdam-krant (april-editie), de website van de gemeente Amsterdam en de Vaar-app.

Tekst versie 1 was:
Communicatie Jaarlijks wordt op stedelijk niveau voorlichting ingezet om Amsterdammers te informeren over Binnenhavengeld pleziervaart. Vooruitlopend op de handhavingsactie is er op IJburg een communicatiestrategie uitgerold waarbij extra advertenties, posters en flyers voor IJburg zijn gemaakt in combinatie met informatie in de Jachthavens. 

10-05-2021
Rick Vermin (Portefeuillehouder Water Stadsdeelbestuur Oost) reageert middels een memo aan de Stadsdeelcommissie Oost op een mail van Frans van Vliet m.b.t. het ingediende agendapunt en gaat in op de vignetplicht en handhavingsactie zoals in april is gehouden op IJburg.