Impressie stadsdeelraad 11-05-2021

Agendapunt 10: Handhaving havengeld binnen/buitenwater IJburg
Hadden zich tot 10 mei nog 25 insprekers opgegeven. Bij aanvang van de stadsdeelraadvergadering bleek te teller op 36 te staan. Helaas bleek het niet iedereen gelukt de weg in de digitale omgeving te vinden om ook daadwerkelijk in te spreken. Omdat wel op het grote aantal was gerekend werd de spreektijd ingekort. Bij een aantal insprekers werd daardoor geen recht gedaan aan de tijd en energie die in hun voorbereiding hadden gestoken. Teleurstellend. Maar dat mocht niet verhinderen dat alle aspecten, vanuit diverse kanten voor het voetlicht konden worden gebracht.

Door de voorzitter en Stadsdeelcommissie werd waardering uitgesproken voor de inbreng. Pogingen van Stadsdeelbestuurder Rick Vermin om de inbreng als “onrust” te kwalificeren en de “verwarring” over de watergebieden toe te schrijven aan Rijkswaterstaat, werden hem niet in dank afgenomen. Dat gold ook voor de boodschap de “onrust over te zullen brengen aan de wethouder”. Daarmee de suggestie wekkend zelf niet verantwoordelijk te zijn. (Bijzondere boodschap als je die afzet tegen de uitgesproken ambities op een profielpagina om samen met de bewoners te bouwen aan de stad).

Diverse leden van de Stadsdeelcommissie maakten de heer Vermin duidelijk wat ze van hem verwachten en waar ze hem aan zullen houden. (zie ingebracht agendapunt) “Niet alleen onmiddellijk stoppen met de handhaving, maar ook direct onterecht geïnde bedragen terugstorten!” Daarbij werd gerefereerd aan de toeslagenaffaire en gewezen op een kans voor Amsterdam om te tonen dat het ook anders kan! De vergadering is opgenomen. De beelden zijn terug te zien via  https://oost.notubiz.nl/dashboard

Omdat het soms wat lastig zoeken op voornoemde site, tref je, in aanvulling op het overzicht op deze pagina hieronder de rechtstreekse links naar alle stukken en inspreeknotities bij Agendapunt 10.