De start

29-04-2021

Eind april 2021 begon de gemeente boten te controleren op vignetten. Een aantal bewoners trof een sticker op de boot en onder dreiging van wegslepen werd gesommeerd om deze binnen 14 dagen te voorzien van een vignet. Dat het niet bij dreigementen bleef, bleek uit het feit dat boten werden weggesleept. Dit was de aanleiding voor een aantal IJburgers met een steiger om via mail en WhatsApp contact met elkaar te zoeken.

Nadelen WhatsApp groep
Een WhatsApp groep heeft als nadeel dat nieuwe deelnemers starten met een informatieachterstand. Dit vergroot de kans dat al eerder gevoerde discussies telkens opnieuw worden herhaald. Bij een snel in omvang toenemende WhatsApp groep ontstaat snel onduidelijkheid over de deelnemers aan de discussies. Het worden discussies tussen telefoonnummers omdat de toegevoegde personen niet in je contactpersonen staan.

De site vignetplicht.nl
Om bovenstaande nadelen het hoofd te bieden is deze site (en een Platform) ingericht.

Aanmelding Platform vignetplicht.nl
Via deze pagina kan worden verzocht om te worden toegelaten tot het Platform. Na aanvankelijk te zijn gestart met personen met een ligplaats aan de Rieteilanden buiten de Groene Tunnel zijn, i.v.m. de onredelijke kosten voor een vignet, ook de bezitters van een steiger aan Steigereiland Noord en de Groene Tunnel op het Platform aangesloten. Voor de bovenbeschreven transparantie volstaat voor en achternaam door te geven en te laten weten en of het een ligplaats betreft op Steigereiland Noord, Haveneiland, Kleine Rieteiland, Grote Rieteiland of Rieteiland Oost en of men voor het bereiken van die ligplaats een IJburgsluis door moet. Verstrekken van adresgegevens is dus niet nodig.