4 maanden wachten op een reactie op een bezwaarschrift

Een groot aantal bootbezitters heeft een eind april een bezwaarschrift ingediend en een reactie ontvangen op …. 30 augustus dus 4 maanden later!

Dat je als Amsterdamse ingezetene moet grijpen naar een middel als een ingebrekestelling om in aansluiting op een bezwaarschrift de gemeente moet dwingen om je bezwaar in behandeling te nemen draagt op geen enkele wijze bij aan het door de gemeente zo vaak gememoreerde WIJ gevoel.